Max Rönnblom var anställd inom funktionshinderomsorgen i Umeå och ansökte om studieledighet för att gå kursen ”Medlem i facket”. Trots att han ansökte om ledighet mer än två veckor innan fick han avslag.

Kommunal är också kritisk mot att det funnits en skrivelse på arbetsplatsen där arbetsgivaren skriver att arbetstagarna får söka semester eller kompledigt för att gå facklig kurs samt att ledighet inte ska medges på arbetstid. En anställd har dock rätt att gå facklig kurs på arbetstid. 

Arbetsgivaren får inte avslå en ansökan som skett så långt som två veckor i förväg, däremot får arbetsgivaren skjuta upp studietillfället om hen får fackets medgivande. I det här fallet hade facket aldrig kontaktats.

Brottet mot studielagen fick Kommunal i Umeå att begära förhandling. Kommunal yrkade på att 20 medlemmar skulle få genomföra utbildningen på betald arbetstid som kompensation. I andra hand begärde Kommunal 7 000 kronor till medlemmen och 70 000 till facket. Kommunal ville också att kommunen ska förtydliga skrivelsen om vad som gäller ledighet för facklig utbildning.

Förhandlingen slutade med att Max Rönnblom fick 5 000 kronor och facket 50 000 kronor. Dessutom ska arbetsgivaren förtydliga vad studieledighet innebär.

– Jag är glad att Kommunal drev min fråga och förhoppningsvis kommer färre drabbas i framtiden. Utbildning är viktigt och det här visar också hur viktigt det är att vara fackligt ansluten, säger Max Rönnblom i en skrivelse till Kommunalarbetaren.

Enligt Kommunals ordförande i Umeå, Anton Markeby, har det varit problem kring studieledighet tidigare och därför begärde facket förhandling.

– Vi ser allvarligt på att rätten till facklig utbildning inskränks, våra medlemmar har rätt att utbilda sig. Det när dessutom en förutsättning för ett fungerande partssamarbete, säger han.