Vad får du i ob? Sök efter ditt yrke här!

Bland de högsta ersättningarna för helgarbete får den som jobbar natt under nyårshelgen och är anställd i kommun, region eller ett bolag som ägs av kommun eller region. De får ett särskilt tillägg för storhelgsnatt på 129,90 kronor per timme.

Lägst ersättning får bussförare som är anställda av företag med bussbranschavtalet, för dem är tillägget 77,98 kronor per timme.

Samtidigt får många som jobbar den 30 december ett extra ob-tillägg eftersom den dagen infaller mellan en söndag och nyårsafton. 

Det gäller anställda på Kommunals avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Men också anställda hos vårdarbetsgivare som har avtal med Sobona (fd Pacta och KFS), Vårdföretagarna vård, behandlings- samt omsorgsverksamhet (Bransch E), äldreomsorg (Bransch F) och personlig assistans (Bransch G). Även anställda i Svenska kyrkan får detta tillägg. 

För vissa höjs ersättningen när klockan passerar tolv natten mot nyårsdagen och det blir ett nytt år. Det gäller personliga assistenter anställda hos arbetsgivare som har avtal med KFO och Sobona (fd KFS).