Anders Knape (M), ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kan inte svara på Kommunalarbetarens frågor på grund av en resa. I stället hänvisar SKR till Mia Frisk.

– Det behövs ökade resurser från staten till kommunerna. Sen har vi utmaningen att det är fler barn och fler äldre-äldre och då måste vi hitta nya arbetssätt och förändra arbetssätt, säger hon.

Så sparar äldreomsorgen i din kommun.

Så är läget i din kommun

Sparomsorgen

Nyheter

Att staten måste skjuta till mer pengar till kommunerna är något SKR påpekar ofta, är det så enkelt?

– Nej det är det inte eftersom det kommer vara en sämre tillgång till kompetent personal, då hjälper det inte att man har pengar om det inte finns folk att anställa. Därför måste man titta på förändrade arbetssätt och arbeta förebyggande. Det handlar också om att ta till vara den välfärdsteknik och den digitalisering som redan finns.

Genomsnittliga skattesatser i kommunerna

1998: 21,18 kr

2003: 20,70 kr

2009: 20,72 kr

2014: 20,65 kr

2019: 20,70 kr

Den genomsnittliga kommunalskatten ligger på ungefär samma nivå som för tio år sen och i slutet av 90-talet var den högre. Borde inte fler kommuner höja skatten?

– Det vågar jag inte säga något om. Men det bästa för att frigöra resurser tror jag är att jobba med ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete och använda de skattepengar man har på allra bästa sätt.

Borde kommunerna varit bättre förberedda på att möta den situation som nu är med stora ökningar av antalet barn och antalet äldre?

– Det är svårt för mig att säga vad man har gjort och inte gjort men jag tror egentligen att både kommuner och regioner inte riktigt tagit till sig vad det innebär förutom att vi pratat väldigt mycket om att det behövs mer resurser till kommuner och regioner. Men just det härmed förändrade arbetssätt och arbeta förebyggande har man kanske inte tagit tag i som man borde ha gjort.