En majoritet av kommunerna sparar i år på den nämnd som ansvarar för äldreomsorg, kunde Kommunalarbetaren berätta i måndags. De kommande åren väntas besparingarna öka, i takt med att andelen äldre i behov av äldreomsorg ökar lavinartat och färre ska försörja allt fler. Oftast drabbas personalen, i form av exempelvis minskad bemanning.

Kommunals ordförande Tobias Baudin sade på tisdagen att Kommunal kräver att staten tar sitt ansvar och kraftigt ökar statsbidragen till kommunerna. I dag meddelar regeringen att de inrättar en välfärdskommission. Den har till uppgift att komma med förslag på åtgärder för hur kommunerna i framtiden ska kunna leverera välfärd av god kvalitet och leds av finansminister Magdalena Andersson (S). Ytterligare fyra ministrar ingår.

– Befolkningssammansättningen i Sverige förändras och vi blir fler äldre och fler barn. Det är en vinst för vårt välfärdssamhälle. Men det innebär också att vi kommer att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden och att det behövs nya smarta sätt att arbeta, säger civilminister Lena Micko (S) i ett pressmeddelande.

Representerade i välfärdskommissionen finns också representanter från Sveriges Kommuner och Regioner, samt flera fackliga organisationer, däribland Kommunals ordförande Tobias Baudin. 

– Jag tycker att det är väldigt bra att man gör detta. Det är något som vi från Kommunals sida har krävt. Man måste se de gigantiskt stora utmaningarna i välfärden. Det handlar om både skolan, förskolan och sjukvården och inte minst äldreomsorgen, säger Tobias Baudin.

Han ser det som en möjlighet att få in Kommunals krav om en stärkt yrkesroll för de yrkesutbildade medlemmarna som arbetar i välfärden och en likvärdig välfärd över hela landet. 

Välfärdskommissionen kommer framför allt att arbeta med en förbättrad styrning av välfärden, att offentliga resurser utnyttjas effektivt, hållbar kompetensförsörjning och att det ska vara en bra arbetsmiljö i välfärdssektorn, samt hur digitaliseringen kan frigöra resurser.

– Vi tror också på att digitalisering och välfärdsteknik är en viktig del av den framtida välfärden men man måste göra det med förnuft och känsla, säger Tobias Baudin.

Han tycker att det är bra att man ska diskutera hur resurser kan utnyttjas mer effektivt och säger att det faktum att alla undersköterskor som vill inte får jobba heltid är ett exempel på ett ineffektivt utnyttjande av resurser. När de gäller styrningen av välfärden så hoppas Kommunal också få genomslag för sina krav.

– Den styrning som sker i många verksamheter menar vi är förkastlig, minutscheman inom hemtjänsten till exempel. Man måste också se den stora kompetensförsörjningsbristen och ta krafttag kring villkoren på arbetsplatserna, säger Tobias Baudin. 

Han ser det dock som en brist att det inte finns något tydligt i Välfärdskommissionens uppdrag som handlar om ökade resurser till välfärden.

– Det krävs rejält mycket mer resurser. Det är väl det jag skulle vara kritisk till, att resursfrågan inte är med. Vi kommer driva med oförminskad kraft att det behövs mer pengar. Regeringen måste komma med budgetar där de ser till att kommunerna och regionerna får rejält höjda statsbidrag.

Kommunalarbetaren har bett såväl finansminister Magdalena Andersson (S) som civilminister Lena Micko (S) för en intervju om KA:s granskning av de stora besparingarna inom äldreomsorgen och om välfärdskommissionen, men ingen av dem har haft tid för en intervju.