Påven Johannes Paulus dör och en maktkamp uppstår om vem som ska efterträda honom. Kardinalerna meddelar sig bara med rök och man kan förstå det lockande i att göra film av vad som försiggår bakom murarna.

Tyvärr blir resultatet lite för svartvitt. Framför allt skildras nuvarande påven Franciskus väl sockersött. Vissa scener, som till exempel när företrädaren Benedictus vill bikta sig, bränner ändå till.