I dag är det stor variation i innehållet i landets vård- och omsorgsprogram. För att stärka kvaliteten i yrkesutbildning görs nu utbildningen om och fler ämnen blir programgemensamma.

– Fler kurser blir obligatoriska. Vi utökar också antalet timmar och poäng för de ämnen som är viktigast för undersköterskor, som till exempel omvårdnad och anatomi, sådant som alla undersköterskor måste kunna var i Sverige man än jobbar, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Antalet poäng för de ämnen som blir gemensamma i hela landet ökar från 1 100 till 1 400.

Förändringarna görs för att bättre möta Socialstyrelsens kompetenskrav på yrket undersköterska.

– Med det nya innehållet blir det bättre anpassat till vad som krävs för att vara undersköterska i dag. Det här är ett viktigt trappsteg i Lena Hallengrens (socialminister) arbete med att undersköterska ska bli en skyddad titel, säger Anna Ekström.

Antalet valbara kurser blir alltså färre i den nya utbildningen.

– Det här innebär en kraftigare statlig styrning av vård- och omsorgsprogrammet. Man kommer att kunna gå ut vård- och omsorgsprogrammet med mycket fler poäng om man vill.

Regeringen stramar också upp andra yrkesprogram för att se till att fler som söker ska kunna gå utbildningen. I dag finns många inriktningar och är det för få som söker finns en risk att utbildningen ställs in. Barn- och fritidsprogrammets inriktningar pedagogiskt arbete och socialt arbete slås till exempel ihop.

– Det är ett allmänt problem i dagens yrkesprogram. Om en utbildning behövs men få söker är risken stor att den ställs in. Skolorna är så beroende av skolpengen. Då blir förloraren kompetensförsörjningen, arbetsgivarna och i slutändan, om det handlar om vård- och omsorgsprogrammet, våra äldre och sjuka, säger Anna Ekström.

Förändringarna föreslås träda i kraft höstterminen 2021.

Ändringar i vård- och omsorgsprogrammet

Förslaget bygger på de nationella kompetenskrav för undersköterskor som föreslås i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2), slutbetänkandet av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

Skolverkets förslag har utformats i dialog Socialstyrelsen, utredningen Reglering av yrket undersköterska (S 2017:07) och Sveriges Kommuner och Regioner.
Källa: Utbildningsdepartementet