Ett litet bolag med endast två anställda var ansvariga för branden som sysselsatte hundratals brandmän, orsakade ett dödsfall och evakuering av ett stort antal människor och djur. Det slår Västmanlands tingsrätt fast i sin dom.

Tingsrätten menar att brandrisken var så stor att MB Skog borde ha avblåst den markberedning som företaget genomförde på platsen i Seglingsberg i Surahammars kommun. 

Däremot friar tingsrätten beställaren Stora Enso från allt ansvar. Västmanlands tingsrätt menar bland annat att beställaren inte visste vilket kalhygge det var som bereddes just då samt att MB Skog aldrig bad Stora Enso om att få avbryta markberedningen.

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.