– Att det gått så bra beror på att de har jobbat så hårt med att värdera upp undersköterskeyrket, säger Lotta Dellve som utvärderat projektet på Hisingen där undersköterskorna fått större ansvar (läs mer här).

Hon är professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och har tillsammans med kollegan Gunnar Gillberg intervjuat 65 undersköterskor och 17 chefer som deltog i projektet. Svaren visar att de anställda också har fått mer att säga till om i praktiken, något organisationsförändringar ofta har svårt att lyckas med. 

–  Cheferna fick ledarskapsutbildning som var mer fri från hierarkiska kontrollerande inslag och det gjorde att de vågade släppa taget.

Det är inte någon uppifrån som säger att ni ska göra så här bara för att jag säger det.

Röst från anställd i utvärderingen av projektet

Lotta Dellve tror också att det var avgörande att man avsatte tid i schemat för utveckling av de anställdas nya arbetsroller. Annars blir det lätt en extra arbetsuppgift för en redan belastad personal.  

– Det krävs mod av chefen att våga göra det och hålla fast vid att så länge vi håller budget går det bra.

Några undersköterskor uttryckte en frustration över att det ökade ansvaret tog tid från omvårdnaden av de gamla. Men de flesta tyckte att det var positivt att få vara med och bestämma.

Inom hemtjänsten var det svårare att få till möten på grund av tidspressen, men man hade ändå lyckats öka delaktigheten.

Om man fattar gemensamma beslut så följer man dem också.

Röst från chef i utvärderingen av projektet

Något som genomsyrade undersköterskornas upplevelser var en ökad jämlikhet och att de nu blev sedda och respekterade för sin kompetens. På en del arbetsplatser hade det mer tillitsfulla arbetssättet också bidragit till en bättre stämning och satt stopp för informella ledare som orsakade konflikter.

– Jag tror det beror på att man skapade en gemensam vision där man inte accepterar att man lägger krokben för varandra. Man utgår från människans bästa och att alla vill göra rätt, säger Lotta Dellve. 

Hon tyckte också att det var slående hur många långtidssjuka som återvände i arbete och att det fanns flera äldre undersköterskor som valde att jobba kvar efter 65.