Xavier Dolan är en mästare på att gestalta nära relationer och ”förbjudna” känslor på ett sällsynt vackert vis. Här spelar han även huvudrollen!

Två unga män kysser varandra i en kortfilm som spelas in på en fest. I killgänget betraktas kyssen som rolig och pinsam, men hos barndomsvännerna Matthias och Maxime föds en osäkerhet som splittrar dem.

Liksom i Dolans tidigare filmer finns även ett klasstema.