Göran Larsson har intervjuat företrädare för Kommunal och andra fack för att höra deras erfarenheter av utländsk arbetskraft i deras respektive branscher.

Detta blev underlag till handboken som går igenom vad som ska gälla enligt lagar och avtal beroende på vilken typ av anlitandeform det handlar om när arbetsgivaren vill ta in utländsk arbetskraft. Det kan till exempel röra sig om entreprenader eller inhyrning.

Den fackliga uppgiften är enligt Göran Larsson att alltid se till att det finns kollektivavtal för den utländska arbetskraften.

– Det ska vara ordning och reda, säger han.

LO:s handbok.
LO:s handbok.

Den första fackliga uppgiften är enligt Göran Larsson att få klart vem som är arbetsgivaren. Detta för att kunna veta vem facket ska kontakta med krav om kollektivavtal och andra villkor.

Handboken beskriver att arbetsgivaren alltid enligt mbl har skyldighet att informera facket om anlitande av entreprenader eller inhyrning.

Bryter arbetsgivaren mot denna skyldighet har facket rätt att kräva skadestånd.

– Jag tycker att det lokala facket ska agera mer hårt när arbetsgivaren inte lever upp till informationsplikten. Det kan ta emot eftersom relationen mellan fack och arbetsgivare brukar vara bra, och att det då kan kännas tungt att kräva skadestånd. Men vi förklarar i handboken varför detta är viktigt, säger Göran Larsson.