Ali Esbati säger att hotet att avsätta Eva Nordmark inte är riktat mot henne personligen, hon har inte misskött sig.

Syftet är istället att få stopp på förändringarna av Arbetsförmedlingen, som ligger på hennes bord att genomföra.

Hade det inte varit rimligare att ni hotat med misstroende mot Stefan Löfven som ytterst är politiskt ansvarig för regeringens överenskommelse med C och L om att privatisera Arbetsförmedlingen?

– Man kan tycka det. Men i det här läget vill vi inte att regeringen avgår. 

Tobias Baudin.

”Risken är att politikerföraktet ökar”

Nyheter

Har ni funderat på att regeringen kan falla om ni lyckas avsätta Eva Nordmark?

– Nej, vi ägnar oss inte sådan spelteori. Vi känner att vi måste agera för att det inte är hållbart längre med denna kaosprivatisering av Arbetsförmedlingen. Jag noterar att även M, KD och L har luftat att denna utveckling inte går bra.

Men varför riktar ni detta hot nu? Vänsterpartiet släppte ju fram regeringen trots att ni visste om att det i Januariöverenskommelsen med C och L står att Arbetsförmedlingen ska privatiseras.

– Sedan dess har det hänt en massa saker. Problemen har fördjupats. Vi har försökt att väcka debatt om detta. Men regeringen har inte velat lyssna på oss. Och vi har förgäves försökt att få riksdagen att dra i nödbromsen. Nu känner vi att läget är så allvarligt att vi måste hota med att väcka misstroende.

Ni har tidigare sagt att ni är beredda att fälla regeringen om den lägger fram förslag om försämrad arbetsrätt eller inför marknadshyror. Skulle regeringen falla redan nu på grund av ert hot när det gäller Arbetsförmedlingen, då kanske vi får en annan regering med stöd av en annan majoritet i riksdagen. I det läget kanske ni inte får möjlighet att fälla den regeringen om den föreslår sämre arbetsrätt eller inför marknadshyror. Har ni i så fall gjort rätt prioritering när ni nu hotar med att väcka misstroende?

– Vi kan bara agera från vad som är känt och på gång nu. Läget när det gäller kaoset kring Arbetsförmedlingen är allvarligt. Då måste vi agera.

– Några förslag om försämrad arbetsrätt eller införande av marknadshyror har vi inte sett. Kommer det sådana förslag hoppas vi kunna stoppa dem genom mobilisering även vi skulle ha en annan regering som bygger på en annan riksdagsmajoritet, säger Ali Esbati.

Vänsterpartiets krav

Vänsterpartiet har presenterat fem krav när det gäller reformeringen av Arbetsförmedlingen som regeringen, C och L har kommit överens om.

Kraven är:

  • Stoppa planerna på att privatisera Arbetsförmedlingen, och att konsekvenserna av denna förändring utvärderas innan en eventuell reformering återupptas. Då ska även en analys av kommunernas arbetsuppgifter och ekonomiska situation finnas med.
  • Stopp för införandet av LOV-tvång med valfrihet i arbetsmarknadspolitiken, där privata entreprenörer ersätter Arbetsförmedlingen när det gäller att hjälpa arbetssökande till nya jobb.
  • Garantier för att Arbetsförmedlingen finns kvar i hela landet.
  • Mer resurser till Arbetsförmedlingen år 2020.
  • Bevara och utveckla Arbetsförmedlingens särskilda kompetens när det gäller behov och stöd för funktionsnedsatta.

Vänsterpartiet säger att regeringen har två veckor på sig att gå med på dessa krav, i annat fall hotar partiet med att väcka misstroende i riksdagen mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

SD, M och KD har sagt att de kan tänka sig att stöda en sådan misstroendeförklaring, som i så fall skulle få majoritet i riksdagen.