– Alla har fått all lön och all semesterersättning genom den statliga lönegarantin. Det man inte har fått tidigare är skadestånden, säger Mattias Af Malmborg, jurist vid LO-TCO Rättsskydd och ombud för flera av de personliga assistenter som stämt Jonas för bland annat uteblivna löner.

Efter de senaste domarna i tingsrätten i våras då åtta assistenter fick rätt mot Jonas försattes han i konkurs och medlemmarna kunde få ut de löner och semesterersättningar han inte hade betalat, via lönegarantin. Men samtidigt visade det sig att han skänkt bort 90 procent av sin bostadsrätt i centrala Stockholm till sin sambo, vilket gjorde att konkursboet var ganska tomt på pengar.

Men Skatteverket och LO- TCO Rättsskydd begärde så kallad återvinning av gåvan och nu har Stockholms tingsrätt beslutat enligt den begäran, vilket i praktiken innebär att gåvan ogiltigförklaras och hans bostadsrätt har kunnat säljas.

Det här innebär att fler fordringar i konkursboet kan betalas. Men skadestånd tillhör inte de prioriterade fordringarna så medlemmarna kan inte räkna med att få hela sina skadeståndskrav betalda.

– Det sätts i relation till den totala skulden. De kommer att få åtminstone en betydande del av sina skadestånd. Och för Kommunals del handlar det om att få ersättning för en betydande del av rättegångskostnaderna, säger Mattias Af Malmborg.

KA har skrivit om brukaren Jonas och hans behandling av sina personliga assistenter flera gånger de senaste åren. Under minst sju år struntade han, och tidigare hans dåvarande bolag, att betala ut löner till flera av de anställda assistenterna.

Kommunal har genom åren fått in över 50 ärenden. LO-TCO Rättsskydd har drivit 33 av de ärendena till domstol – och vunnit samtliga.

Sedan i somras har hans handlingsutrymme begränsats, det är numera Stockholms stad som utför assistansen och tar hand om alla administration kring assistansen, inklusive löner. Tidigare bedrev han assistansen genom ett eget bolag och sedan som så kallad egen arbetsgivare.