De uppdaterade råden ”Bra måltider på sjukhus” handlar bland annat om att måltiderna ska utgå från patientens behov och önskemål. Nära hälften av alla som vårdas på sjukhus är undernärda eller riskerar undernäring.

Personcentrerade måltider kan därför handla om att få välja när man vill äta eller att äta många mindre måltider. Det här kräver en mer flexibel organisation samt kunskap och tid, enligt Livsmedelsverket.

– En orsak till att måltiderna inte gör den nytta de skulle kunna göra är att måltidsorganisation och vårdavdelningar inte samarbetar tillräckligt kring måltidsfrågor. Det kan bero på att det saknas tid, men också på bristande kunskap och mandat. Det leder till att maten blir kvar på brickan eller serveringsvagnen i stället för att ätas upp, säger Ulrika Backlund, dietist på Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

I förslaget står bland annat att ledningen ansvarar för att det finns tillräcklig bemanning för måltiderna och att det behöver finnas forum där olika yrkesgrupper kan samverka. Det kan vara kockar, måltidschefer, undersköterskor, läkare, sjuksköterskor med flera. 

Enligt Livsmedelsverket är det också viktigt att kockar, måltidsbiträden och annan måltidspersonal uppmuntras till utveckling i sin yrkesroll och erbjuds fortbildning löpande. 

Nu ska förslaget ut på remiss. Det är öppet för alla att ge sina synpunkter på förslaget fram till den 10 januari 2020. Här finns förslaget att läsa i sin helhet.