I en så kallad mellandom förklarar Arbetsdomstolen sin syn på hur bussbranschavtalet ska tolkas vid beställningstrafik utomlands.

Tvisten har hamnat i domstolen sedan Kommunal och Bergkvarabuss inte har kunnat enas om hur texten ska tolkas när det gäller möjlighet att lägga ut fridagar utomlands utan ersättning, vad som menas med enmansbetjänad buss och när en förare har rätt till ob-ersättning eller inte.

Kommunal fick framgång i två av dessa tre tolkningar av avtalet. Dels den om vad som menas med enmansbetjänad buss som ger föraren rätt till extra ersättning. Och dels när det gäller rätten till OB-ersättning när förare inte kör bussen. 

Förbundet hävdar att enmansbetjäning gäller alla körningar där det bara finns en förare ombord på bussen. Bergkvarabuss och Sveriges Bussföretag hävdar att om en bussvärd eller guide finns med på bussen är den inte enmansbetjänad, och då ska ingen extra ersättning betalas ut.

Arbetsdomstolen kommer fram till att det är Kommunals tolkning av avtalet som ska gälla i den frågan.

När det gäller ob-ersättning menar arbetsgivaren att den bara ska betalas ut till den som kör bussen.

Kommunals uppfattning är att även förare som åker med har samma rätt till ob-ersättning under tider som enligt avtalet anses obekväma att arbeta på. Den föraren har ju enligt förbundet också faktiskt arbetstid då hen står till arbetsgivarens förfogande.

Arbetsdomstolen håller till stora delar med Kommunal och förklarar att kollektivavtalet ska tolkas så att förare som åker med för att senare köra bussen ska ha rätt till ob-ersättning.

Men domstolen tycker att det möjligen kan ifrågasättas om förare som bara transporteras till eller från destinationen ska ha rätt till sådan ersättning.

När det gäller arbetstider står det i avtalet att de dagar föraren står till arbetsgivarens förfogande ska hen ha ersättning för minst åtta timmar. Kommunal menar att det även ska gälla om arbetsgivaren lägger in en fridag i schemat vid körning utomlands.

Förbundet menar att en sådan förare inte har en riktig fridag eftersom denne inte kan vara hemma med sin familj, sina vänner och ägna sig åt sina vanliga aktiviteter på fritiden. Därför är det enligt Kommunal rimligt att föraren får ersättning för sådana fridagar.

Domstolen för i stället ett resonemang om att den förare som är skidintresserad kan ha en fördel av att få en fridag på en skidort. Och principiellt att om inte föraren under någon del av dagen står till arbetsgivarens förfogande så är det inte heller rimligt att hen ska få någon ersättning för denna tid.

Så där förklarar domstolen att det är arbetsgivarens och inte Kommunals tolkning som ska gälla.

Kommunal vill inte uttala sig om mellandomen från Arbetsdomstolen innan förbundet är klar med sin analys om vad den innebär för landets bussförare.