Vilken betydelse har det att se bilder av olika kroppar på Instagram? 

– Vi vet att det är positivt att se en variation av kroppar, då blir man mer positivt inställd till sin egen kropp. Om man inte följer kroppsaktivister får man ta del av många smala människor som uppfyller kroppsideal, då blir man mer missnöjd med den egna kroppen. En forskargrupp i England har sett att personer som följer kroppsaktivister upplever mindre kroppsmissnöje men mer självobjektifiering.

Vad innebär det?

– Risken, och det gäller sociala medier överlag, är att det blir fokus på hur kroppen ser ut. Man tränas i ett utifrånperspektiv och tänker på hur man ser ut i andras ögon, det är negativt för kroppsuppfattningen. Men på det stora hela är det positivt att följa kroppsaktivister. Det är inte alltid bara en bild, utan ofta en text om acceptans som kan vara viktig för följaren. 

– En del undrar om det är bra att vara nöjd med sitt utseende om man till exempel har fetma. Forskningen är tydlig: det är aldrig positivt att vara missnöjd med kroppen. Snarare undviker man att träna om man är missnöjd. Det finns också normsmala människor som lever ohälsosamt eller tar till ätstörda beteenden för att nå dit. 

Varför blev det här en stor rörelse på Instagram?

– Jag ser det som ett motstånd mot att det är mycket idealkroppar på Instagram och i traditionella medier. I sociala medier har man en möjlighet att sprida sitt budskap. Jag tänker att det blivit stort för att kända personer, som Stina Wollter, började använda sina plattformar på ett kroppsaktivistiskt sätt. I forskningen ser vi att kroppsmissnöjet hos kvinnor inte ökar, utan snarare minskar så det har skett någon förändring.