”Att få ge en meningsfull vardag till våra boende och få tillbaka så mycket kärlek är det allra bästa. När man valt att jobba med människor ska man sätta deras behov i centrum. Och det gör vi. Det här är de gamlas hem och det är viktigt att de får känna sig som hemma. 

Vi håller till i ett gammalt hus där det finns mycket värme och kärlek. Jag ser ofta leenden och upplever mycket glädje. Vi får ofta beröm av både de boende och deras anhöriga. Våra boende får den bästa möjliga omvårdnaden. Därför tycker jag att vi har den bästa arbetsplatsen.

Jag har trevliga kolleger. Vi jobbar i team och trivs bra. Jag tycker att vi har en ledning som lyssnar på sin personal. 

Jag har varit här i 17 år och sett hur jobbet har utvecklats. Som nyanställd kan man tycka att det är tungt men vi hjälper alltid varandra.

Det är inte alla gånger lätt att jobba med människor. Vi lyckas lösa problem eftersom vi kommunicerar med varandra och jobbar åt samma håll. Vi försöker ändra på det som de boende eller deras anhöriga inte tycker funkar bra. 

Att gå till jobbet är toppen. Jag blir jätteledsen när jag hör om äldre­boenden som inte funkar så bra och där de anställda inte trivs.”