De arbetare som under minst fyra timmar jobbar med snabba handledsrörelser som kräver kraft ska nu kontrolleras medicinskt. Orsaken är risken för belastningsskador i händer, armbågar och nacke.

Föreskrifterna gäller från och med den 1 november i år, men kontrollerna behöver inte införas förrän den 1 november 2021.

Syftet är bland annat att upptäcka tidiga tecken på ohälsa och att förebygga olycksfall.

Bakgrunden är ett nytt EU-direktiv och att de nu gällande föreskrifterna har uppfattats som krångliga.