– Stress påverkar blodsockret och skulle kunna leda till ökad risk för diabetes typ 2, i kombination med dålig kost och för lite motion, även om området ännu är ganska outforskat, säger Anders Rosengren, ­läkare och forskare vid Göteborgs universitet.

Anledningen är att stress påverkar kroppens insulinkänslighet och insulinproduktion. Insulin är ett hormon som behövs i kroppen för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet.

När vi är stressade blir cellerna mindre känsliga för insulinet, och kan inte ta upp lika mycket socker. Det ­leder till en hög blodsockerhalt. Dessutom produceras mindre insulin.

Det är en normal reaktion, men det finns personer som har en genvariant som gör dem känsligare för stresshormoner än andra. Hos dessa personer blir effekten på blodsockret ännu större.

Anders Rosengrens forskning visar att den här genvarianten är vanlig hos personer med diabetes typ 2.

– 40 procent av dem som har diabetes typ 2 har den genetiska förändringen som gör att de producerar mindre insulin, ­säger Anders Rosengren.

Det går inte att testa sig för att se om man har den här genvarianten. Att man har genvarianten betyder inte heller att man kommer att få diabetes typ 2.

Men man kan göra mycket för att ­minska risken. Dels genom att ta signaler på stress på allvar och försöka göra något åt dem. Men också genom att motionera, äta nyttigt och hålla vikten, eftersom alla dessa faktorer påverkar risken.

– Gener är som ett landskap, man kan ha en genuppsättning som är som en uppförsbacke. Då kanske man måste leva ännu sundare, vilket kan upplevas orättvist. Men det är också hoppfullt att man kan göra något åt det.

Så kan du minska stressen

Stress är en känsla som kommer av att man känner att man har för mycket att göra på för lite tid, eller att kraven på en är högre än man kan leva upp till.

Stress kan bero på att man rent faktiskt har för mycket att göra, till exempel på grund av otillräcklig bemanning på jobbet. Då bör man i första hand försöka göra något åt arbetssituationen.

Men personer som väldigt lätt blir stressade kan tjäna på att försöka minska sin stresskänslighet. En psykolog kan hjälpa till och en del vårdcentraler erbjuder kurser i stresshantering. 

Medlemmar i Kommunal kan använda det digitala verktyget Priushealth som finns på kommunal.se. Det är ett verktyg för livsstilsförändring, och man kan välja vilka områden man vill arbeta med, som mat, motion och stress. Det har utvecklats av Anders Rosengren och andra forskare vid Göteborgs universitet.