Nils-Göran Nilsson.

Personer som har diabetes typ 1 får inte jobba som bussförare, eftersom de anses ha risk att få för lågt blodsocker och i värsta fall förlora medvetandet. Har man diabetes typ 2 får man vara bussförare.

Men medan friska bussförare måste kontrollera sin hälsa vart femte år, måste en bussförare med dia­betes göra tätare kontroller.

– Vi har nog mer koll på oss än andra som inte har något problem. Vi har ju kostråd och får hjälp hur vi ska bedriva vardagen, så att det inte blir problem när vi jobbar, säger Nils-Göran Nilsson.

Hans diabetes upptäcktes när han gjorde en hälso­kontroll i samband med utbildningen till buss­förare för några år sedan. Nu går han på kontroll en gång om året, och det gör att han känner sig trygg med sin hälsa.

– De gör bland annat ögonbottenfotografering. Då kan man ju se problem i tid och bromsa. Dia­betes kan ju ta på ögonen till slut, säger Nils-Göran.

En nackdel med jobbet som bussförare är att han sitter stilla mycket. Den som har diabetes typ 2 bör röra på sig mycket för att hålla blodsockret på en bra nivå.

– Man får röra sig på fritiden. Jag spelar bord­tennis, och så bor jag på landet så jag vandrar i skogen och hugger och sånt, säger Nils-Göran Nilsson.

Nils-Göran är också musiker, spelar bas, gitarr och sjunger i bland annat banden Detention class och Greven & baronen.

Yrken med regler om diabetes

Personer med diabetes kan jobba med de mesta, men några yrken har begränsningar. På Kommunals område är det brandman, bussförare och spårvagnsförare. Vilka regler som gäller beror bland annat på vilken typ av diabetes man har.