För snart ett år sedan, i slutet på november 2018, kom Arbetsmiljöverkets föreläggande med hot om vite mot assistansarbetsgivaren och brukaren vi har valt att kalla Jonas.

Efter många vittnesmål genom åren om en arbetsmiljö fylld av trakasserier och kränkande behandling, hade Kommunal fått kontakt med en medlem som larmade medan hen fortfarande arbetade hos Jonas, vilket gjorde att det regionala skyddsombudet kunde begära åtgärder enligt arbetsmiljölagen.

Jonas vägrade att släppa in såväl skyddsombudet som Arbetsmiljöverket och dök inte heller upp till de möten Arbetsmiljöverket kallade till. Därför fick Jonas krav på sig att undersöka arbetsförhållandena, göra riskbedömningar och utifrån det vidta åtgärder. Han menade att det inte fanns några brister i arbetsmiljön och överklagade föreläggandet till förvaltningsrätten.

I förra veckan kom förvaltningsrättens dom. Den slår fast att Arbetsmiljöverkets föreläggande var riktigt och att Jonas måste uppfylla kraven i det. Däremot ger de honom längre tid på sig – två månader från och med att domen vinner laga kraft.

Sedan Arbetsmiljöverkets föreläggande kom förra hösten har det dock hänt en hel del. I våras dömdes Jonas att betala över 200 000 kronor till åtta före detta personliga assistenter för utebliven lön och andra ersättningar samt skadestånd. I juli försattes han i konkurs av Stockholms tingsrätt. Utöver skulderna till före detta anställda har han också miljonskulder till Skatteverket för bland annat uteblivna arbetsgivaravgifter.

I juni fattade Försäkringskassan ett unikt beslut – de fråntog Jonas rätten att ha hand om assistansersättningen, eftersom han visat att han inte hanterar den som det är tänkt. I stället fick kommunen han bor i, Stockholms stad, ansvar för pengarna. 

Stockholms stad har även tagit över själva utförandet av assistansen och är numera arbetsgivare i stället för Jonas, enligt Kommunal. Trots det fortsätter Jonas att annonsera på sin hemsida efter assistenter under förespeglingen att de ska bli anställda av ett företag med namnet Ataxia Active Care. Något sådant bolagsnamn finns inte registrerat hos Bolagsverket.

Eftersom det numera är kommunen som har arbetsmiljöansvaret är det de som är skyldiga att uppfylla kraven i vitesföreläggandet. Men på Arbetsmiljöverket känner man inte till att Jonas inte är längre är arbetsgivare. 

– Det är alltid arbetsgivaren som är ansvarig så då blir det ju kommunen. Jag kan inte svara på rak arm hur vi kommer följa upp ärendet, vi avvaktar att domen vinner laga kraft. Men att han inte längre är arbetsgivare var nya uppgifter för mig, det får vi kolla upp närmare. Om verksamheten övergår till någon annan ska man anmäla det till oss, säger Kerstin Waldenström, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Hon säger att de troligtvis kommer att följa upp om kraven i vitesföreläggandet har uppfyllts, men kan inte svara på när och hur. 

Sedan Stockholms stad tagit över assistansen hos Jonas har Kommunal inte fått in några nya ärenden och inte heller några signaler om andra problem på arbetsplatsen, enligt Lia Scheding, ombudsman för Kommunal Stockholms län.

Fotnot: Jonas heter egentligen något annat.