I studien har man följt 4,6 miljoner svenskar i arbetsför ålder mellan 2006 och 2015, och kollat hur många som drabbas av diabetes.

Bland yrkesgrupperna med förhöjd risk finns bland annat fordonsförare, städare, köks- och restaurangbiträden, vård- och omsorgspersonal, behandlings­assistenter och fritidsledare.

Forskarna tror att arbetsmiljöfaktorer kan spela roll, som stress, oregelbundna arbetstider och stilla­sittande. Men data från andra studier visar också att personer i utsatta yrkesgrupper generellt har en mindre hälsosam livsstil än i de mindre utsatta yrkesgrupperna.

– Intressant nog ser vi att män som senare kommer att arbeta i yrken med hög diabetesrisk redan vid mönstringen är mer överviktiga och har sämre fysisk förmåga, alltså vid den ålder då de påbörjar sitt arbetsliv, säger Sofia Carlsson, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.

Även bland kvinnorna syns liknande mönster redan tidigt i yrkeslivet, visar uppgifter från tidpunkten från första graviditeten. Bland kvinnor i yrkesgrupper med hög diabetesrisk är övervikt och rökning vanligare.

Forskarna anser därför att det är viktigt att ­arbetsgivare i de utsatta grupperna satsar på förebyggande insatser som friskvård, motion och viktnedgång.