I arbetarrörelsens historia har kampen mellan demokrati och fascism alltid varit central. Som en röd tråd går mobiliserings och solidaritetskamperna från den spanska republiken på 1930-talet till kampen mot apartheid i början av 1990-talet. 

Svenska fackföreningar och arbetarrörelsens partier har alltjämt valt att stå på rätt sida i den historiska striden för fred, demokrati och rättvisa – mot krig, rasism och förtryck. 

Den svenska fackföreningsrörelsen har bevisat sin demokratiska pålitlighet och pliktkänsla om och om igen.

Nu är det dags igen att resa fanan för internationell solidaritet och för människovärdet. 

Sedan Turkiets invasion av Norra Syrien, Rojava, så kan svensk arbetarrörelse dra några väl grundade slutsatser: 

Uttala ert stöd för Rojavas frihet och självbestämmelse inom era föreningar och politiska kontakter genom att gå på demonstrationer.

Det står klart att Turkiet genomför en brutal illegal ockupation/invasion och bryter mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. På mindre än två veckor har Turkiet och dess legoknektar bevisats genomföra allvarliga krigsbrott mot civila och hjälporganisationer.

Det allt mer auktoritära Turkiet har genom sin invasion målsättningen att krossa Rojavas demokratiska administration Den här auktoritära utvecklingen riskerar att krossa arbetarrörelsens alla ambitioner i regionen, för att bilda fackföreningar eller säkerställa fria och demokratiska val.

Jag vill därför uppmana alla fackliga organisationer och arbetarrörelseanknutna föreningar att:

  • Bidra med humanitär hjälp.
  • Uttala ert stöd för Rojavas frihet och självbestämmelse inom era föreningar och politiska kontakter genom att gå på demonstrationer, anta stöduttalanden m.m.
  • Informera era medlemmar i det olämpliga att stödja den Turkiska staten genom turism.
  • Påverka er motpart, arbetsgivarna, att om de har affärer med Turkiet att avbryta dessa affärer till förmån för att göra affärer med en demokrati