Redan i dag går sjukhusen i Stockholm med stora underskott, men de kommande åren minskar dessutom anslagen till sjukhusen med 1,5 procent årligen från 2020-2023, enligt de nya sjukhusavtalen som den blågröna majoriteten i regionen föreslår. Det rapporterade Dagens Nyheter i helgen. Samtidigt kommer ersättningen att i större utsträckning baseras på den vård som produceras – vilket innebär att sjukhusen förväntas göra mer för mindre pengar.

De tre sjukhusen Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus har kommit överens om gemensamma besparingsåtgärder. De innebär anställningsstopp för samtliga yrkeskategorier. Såväl tillsvidareanställningar som tidsbegränsade anställningar kräver dispens från vd för att godkännas. Det blir också ett stopp för hyrpersonal och att betala ut högre ersättningar än de i kollektivavtalen.

Anne-Li Rosengren, facklig företrädare för Kommunal på Södersjukhuset, säger till DN att det finns en stor oro bland medlemmarna för besparingarna. Kommunal ser oroligt på framtiden när det gäller arbetsmiljön.

– Det är dåligt med pengar redan nu och de kommande vårdavtalen är ännu sämre. Jag förstår inte hur det ska gå ihop, säger Anne-Li Rosengren till DN.

Läkarföreningens ordförande i Stockholm och överläkare på Danderyds sjukhus säger till tidningen att ”det kommer att hända allvarliga saker” om sparbetinget genomförs. 

Ansvarig politiker, finansregionsråd Irene Svenonius (M), skriver i en kommentar till DN att hon välkomnar att sjukhusen ”visar att de är beredda att ta ansvar för att patienterna får den vård de behöver samtidigt som de arbetar för en ekonomi i balans”, och att hur besparingarna ska genomföras är upp till professionen.