Nyligen kom Arbetsmiljöverket med svidande kritik mot Göteborgs stad när det gäller arbetsmiljön i hemtjänsten i Göteborg. I december lämnade ett 40-tal skyddsombud in 6:6a-anmälningar mot det mobila planeringsverktyget Plugo och den stress verktyget ger upphov till. Skyddsombuden har också vittnat om att schemaläggningen är så tajt att det är svårt att hinna med.

Arbetsmiljöverket gav alltså skyddsombuden rätt i sin kritik.

Men trots att skyddsombudet har myndigheten i ryggen har flera vittnat om att de utsatts för kritik av chefer för att de pratat med medier, något som ETC Göteborg var först med att berätta.

– Jag var på ett möte mellan en från HR-avdelningen och en medlem. Efter mötet ville han från HR träffa mig. Efter mötet sa han: du ska kontakta mig innan du intervjuas i media”. Jag blev helt ställd och sedan tänkte jag ”det här är inte sant”, berättar undersköterskan och skyddsombudet Silvana Vretoska, som jobbar inom hemtjänsten i Askim-Frölunda-Högsbo.

Efteråt tyckte hon att det var obehagligt och kontaktade Anna Skarsjö, ordförande avdelning Väst.

Det är runt tio skyddsombud från Askim-Frölunda-Högsbo, Centrum och Norra Hisingen som hört av sig till Kommunal om liknande, eller värre upplevelser än Silvana Vretoska. De skyddsombud som gjorde 6:6a-anmälningarna har ett nätverk och där har flera berättat om liknande och värre händelser.

– Jag har fått samtal från en medlem som helt har bytt jobb för att hon blev så illa bemött av en chef. En annan har fått meddelanden till sig från ett anonymt och ett falskt Messenger-konto där hon blivit hotad om att hon inte ska hålla på med facket och göra nya anmälningar. Det är polisanmält.

I ETC berättar också ett skyddsombud om att hon måste tänka sig för.

– Jag fick till mig att jag faktiskt måste tänka mig för, för jag har inte bara ansvar för mina kollegors arbetsmiljö, utan även för min chefs arbetsmiljö. Så helt plötsligt stod jag som ombud med ett arbetsmiljöansvar, fast det är min enhetschefs ansvar, säger hon till tidningen.

Silvana Vretoska tror att många chefer känner sig pressade av det blivit så stort.

– Vi har fått lära oss att alla inte är goda. Vi menade något väl med anmälningar. Jag tycker att det är hemskt att man går över gränserna på det här viset. Jag kan förstå att det inte är det är det lättaste för en arbetsgivarna när det blev så stort. Men vem ska vi skicka anmälningarna till. Vi vill helst att våra politiker ska förstå för det är ju de som egentligen är huvudarbetsgivare.

Ett problem är att vissa chefer verkar ha tagit anmälningarna som personlig kritik.

– Det är tråkigt att man inte kan skilja på rollerna och respekterar min roll som skyddsombud. Vi kan inte alltid vara eniga och när vi inte är det måste jag gå vidare i min roll. Det här är en stor brist.

För mig är det helt oacceptabelt att man ska bli utsatt för repressalier, stora som små, för att man uttrycker sina synpunkter kring arbetsmiljöfrågor.

Tina Liljedahl-Scheel, HR-direktör i Göteborg

Avdelning Västs ordförande Anna Skarsjö fick höra att skyddsombud känt sig utsatt för ett par veckor sedan.

– Det har blivit ett större tryck på skyddsombuden efter Arbetsmiljöverkets kritik mer tydligt och kanske också på grund av budgetskrivningarna som pågår.

En person ska ha blivit utsatt för anonyma hot på grund av sin fackliga roll.

– Jag har hört det, men inte talat direkt med den personen. Det vi gör nu är att vi ska kartlägga vad som hänt och göra intervjuer med skyddsombud för att få en bild av hur utbrett det är och vilka bevis som finns. Det kan aldrig någonsin vara okej att hota ett skyddsombud som uträttar det de är satta att göra enligt arbetsmiljölagen. säger Anna Skarsjö.

Tina Liljedahl-Scheel är HR-direktör på stadsledningskontoret i Göteborg. Hon blev varse vad som hänt när en journalist från ETC kontaktade henne.

– Jag har inte hört något om detta vare sig från Kommunal eller från någon i våra verksamheter. För mig är det helt oacceptabelt att man ska bli utsatt för repressalier, stora som små, för att man uttrycker sina synpunkter kring arbetsmiljöfrågor. Om man som fackligt ombud inte får gehör av arbetsgivaren så har man möjligheten att lämna in en 6:6a och för det ska man inte få några som helst repressalier, säger hon.

Hur kommer du att följa ärendet?

– Jag kommer att följa det här noga och prata med mina kolleger på stadsledningskontoret. Vi får gå ut till de omnämnda stadsdelarna och höra vad som har hänt och vad de gör. Det är stadsdelarna som har arbetsmiljöansvaret, säger Tina Liljedahl-Scheel.