Uppsalas omsorgsnämnd ser ut att gå back närmare 70 miljoner kronor i år, varav personlig assistans står för 11 miljoner av det underskottet. En av besparingsåtgärderna som man nu vill göra är att lägga ut den personliga assistansen på entreprenad, vilket UNT var först med att berätta om.

Omsorgsnämndens ordförande Angelique Prinz Blix (L) säger till tidningen att hon inte tror att personalen kommer att få sämre arbetsvillkor i och med privatiseringen.

Men KA har tidigare skrivit om att personalen får sämre arbetsvillkor när kommuner väljer att lägga ut den personliga assistansen på entreprenad. Anledningen är att de privata kollektivavtalen inom personlig assistans har sämre villkor än det kommunala avtalet – vilket är en stor anledning till att det blir billigare än om kommunen driver assistansen. Det står också i Uppsala kommuns eget underlag till beslutet.

Angelique Prinz Blix säger till Kommunalarbetaren att kommunen har för få brukare för att det ska vara ekonomiskt hållbart att de bedriver den personliga assistansen.

– Oftast är den personliga assistenten kopplad till en brukare och om den personen avlider står vi med personalgrupper som är väldigt svåra att placera om. Där tror vi att det finns större möjligheter inom ett företag som har fler brukare, säger omsorgsnämndens Angelique Prinz Blix (L).

I de privata företagen finns oftast ingen skyldighet till omplacering, uppsägningstiden är bara två veckor. Det är en av anledningarna till att de kan utföra assistansen billigare. En annan anledning är att det är lägre ersättning för journatt i de privata avtalen.

Är inte det en försämring av arbetsvillkoren?

– Jag är fritidspolitiker och inte arbetsgivare på det sättet, jag har inte full koll på vad de olika avtalen innebär. Det är klart att vi vill få så bra villkor som möjligt för personalen och inte försämra villkoren. Men vi behöver göra förändringar. Exakt hur den förändringen blir vet vi inte än.

Angelique Prinz Blix säger att det inte kommer att bli fråga om en lägsta pris-upphandling, utan att kvalitetsaspekterna också kommer vara viktiga.

Kommunal i Uppsala beklagar beslutet att privatisera hela den kommunala assistansen.

– Vi tycker att det är olyckligt och vår farhåga är att vi inte vet vilka utförare som man kommer lägga ut assistansen på. För oss är det viktigt att det blir en privat utförare som har schysta villkor. Det värsta scenariot skulle ju vara om de inte hade kollektivavtal alls, säger Helena Ersson, ordförande för Kommunals sektion i Uppsala.

Hon säger att de privata kollektivavtalen är sämre än det kommunala och att de olika privata avtalen också skiljer sig mycket åt sinsemellan.

– Rent generellt är det också så att de som jobbar i de privata företagen inte är lika organiserade i Kommunal heller, så de privata kollektivavtalen blir ju svagare på grund av det också.

Helena Ersson är dock noga med att påpeka att hon inte menar att de privata assistansutförarna automatiskt är dåliga arbetsgivare, utan att många av medlemmarna som jobbar i dem trivs bra.

Formellt är det omsorgsnämndens arbetsutskott som har fattat beslutet. Alla partier utom Vänsterpartiet röstade för. Härnäst ska själva omsorgsnämnden ta beslut, och därefter ska det upp i kommunfullmäktige i december för ett slutgiltigt beslut. Angelique Prinz Blix hoppas att de kan komma igång med upphandlingen någon gång under våren 2020.

Eftersom det rör sig om en upphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) kommer de kommunalt anställda personliga assistenterna erbjudas en verksamhetsövergång i enlighet med lagen om anställningsskydd. Men det betyder inte att alla kommer att få jobba hos den nya utföraren, som ju kan ha egna anställda och då kan det uppstå en arbetsbristsituation.

– Brukarna behöver ju naturligtvis personliga assistenter men vi vet ju inte om alla kommer att behövas. Även om det är en verksamhetsövergång så kan vi inte säkerställa framtiden. Och naturligtvis är det så att kommunen lägger ut assistansen för att det ska drivas billigare och det är ju personalen som är den stora kostnaden, säger Helena Ersson.

Enligt UNT är ungefär 450 personliga assistenter anställda av Uppsala kommun. På torsdags håller kommunen ett informationsmöte för de berörda.