Tre gånger i veckan måste hemtjänstpersonalen i Hagfors städa hemma hos en vårdtagare där det pågår sanering av kackerlackor och vägglöss.

– De måste in där och plocka skräp och matrester så att kackerlackorna inte har något att äta. Det är ju inget som kommer att försvinna. De har skyddskläder på sig och det finns en handlingsplan för hur de ska agera om de behöver larma men det finns en oro för att man inte ska hinna, säger Eva-Lena Hagman, ordförande för Kommunals sektion Klarälvdalen.

Utöver ohyran finns det nämligen också en hotfull miljö kring vårdtagaren, från personer som är där på besök. Det är sagt att personalen alltid ska se till att ha en laddad telefon med sig när de går in i lägenheten. Men eftersom de har skyddskläder på sig och telefonen då är under overallen är personalen oroliga för att de inte ska hinna larma om något händer, berättar Eva-Lena Hagman. 

När skadedjuren blir din kollega

På jobbet

Hon tycker inte att hemtjänstpersonalen borde behöva ägna sig åt städning över huvud taget.

– Det finns flera kommuner i Värmland där hemtjänsten inte städar och jag tycker inte att det ska ingå i vårdpersonalens arbetsuppgifter. Där är jag stenhård, jag vill att det ska bort. Det är väl bättre att lägga tiden på andra saker, till exempel promenad eller prat, säger Eva-Lena Hagman.

Hon menar att hemtjänstpersonalen alltid får göra det som ingen annan vill göra och att det påverkar yrkets status och om Hagfors kommun är en attraktiv arbetsgivare eller inte. 

– Det är sårbara människor som behöver de här insatserna men kanske är det inte hemtjänsten som måste göra allt. 

Hon säger att de i Hagfors liksom många andra kommuner runt om i landet har problem med pressade minutscheman, ständig stress, sparbeting, ökning av korttidssjukskrivningar och svårigheter att få vikarier.

Efter att hon var med i P4 Värmland på måndagen och berättade om städningen i lägenheten med ohyra, har många hört av sig till henne och vittnat om en tuff arbetsmiljö.

– Jag får tyvärr väldigt många samtal från arbetstagare och medlemmar som är väldigt trötta och slitna och så tror jag det ser det ut på många ställen. Det är sparbeting och då sparar man på oss på golvet, säger Eva-Lena Hagman.

Hagfors socialchef Maria Persson säger till P4 Värmland att kommunen har ett ansvar för att utföra de insatser som medborgarna enligt socialtjänstlagen har behov av. Men hon medger samtidigt att det kan finnas svåra situationer där en vårdtagares behov hamnar i konflikt med personalens arbetsmiljö.

Frågan har också nått politisk nivå. Under gårdagen ringde ordföranden i individ- och omsorgsutskottet, Thony Liljemark från lokala partiet Oberoende Realister, upp Eva-Lena Hagman på Kommunal och sa att de ska undersöka vad som går att göra. Till P4 Värmland säger han att de ska titta på om en annan aktör ska sköta städningen. 

Vad gäller då vid arbete i ett hem där det finns ohyra? Arbetsmiljöverket har tidigare slagit fast att det inte räcker för att stoppa arbetet, varken på grund av risker för smitta eller psykiskt obehag. Läs mer om vad som gäller här