Vi vill att skolan och förskolan ska vara avgiftsfri i hela Sverige, på riktigt. Varför är den inte det? Kan rektorer i Sverige svara oss varför det ständigt pågår ett insamlande av pengar till olika aktiviteter, presenter, skoljoggar, hopprepstävlingar, julmys, luciamys och fredagsmys? Det är så man häpnar!

Många barn ska därutöver ta med frukt eller annat mellanmål varje dag. Det kan tyckas självklart men det är det inte. Man får enligt skollag ta ut en rimlig kostnad av föräldrarna till skolan. Just ”rimlig kostnad” verkar användas med allt större kreativitet. 

Barnen ska inte behöva skämmas och känna skuld för att de aldrig har med sig en frukt till fruktstunden i skolan.

Det finns fattiga familjer i Sverige. Under åren 2008-2013 ökade andelen fattiga kvinnor i högre takt än andelen män. En grupp som drabbats särskilt hårt är ensamstående föräldrar, och där är majoriteten kvinnor. Ungefär var fjärde ensamstående mamma i Sverige lever i relativ fattigdom (i förhållande till befolkningsgenomsnittet).

Fattiga familjer har fortsatt öka och de kommer med största sannolikhet inte att räcka upp handen och protestera mot att köpa och sälja kakor, samla in pengar till skolavslutningar, skicka med matsäck eller frukt och så vidare. Snälla låt oss slippa detta! Barnen ska inte behöva skämmas och känna skuld för att de aldrig har med sig en frukt till fruktstunden i skolan. 

Rektorer, här har ni våra snabba inspel för utjämnande åtgärder:

  • Säg till i tid att det inte ska samlas in pengar till presenter till lärare. Det är lätt gjort. 
  • Köp in frukt så att alla barn får med ut på rasten eller till samlingen. Annars blir det oerhört orättvist och tydligt för barnen att det finns de som har och de som aldrig har. Och det gör ont.
  • Fundera riktigt noga vad ”en rimlig” avgift betyder, för vem den är rimlig och vad ni vill prioritera. Låt resten vara.
  • Ha inte för många dagar med medhavd matsäck.