Folk tror att så här stor andel av förskollärarna är män …

… men i verkligheten är andelen inte större än så här:

Källa: Studien ”The (Not So) Changing Man: Dynamic Gender Stereotypes in Sweden” från Lunds, Göteborgs och Stockholms Universitet