Det är första gången som renskötares arbetsmiljö kartläggs i ett forskningsprojekt. Projektet visar att arbetsbelastningen bland renskötarna i svenska Sapmi är hög. Två av tre har någon gång skadats i arbetet. Endast tio procent var besvärsfria.

I enkätsvar uppger flera att klimat, motorgaser, buller, damm och ljus är besvärande. Många jobbar i svåra arbetsställningar och gör tunga lyft.

De tyngsta arbetsmomenten är manuell hantering av renar, motorfordonskörning och tunga lyft. Många har belastningsbesvär i nacke, axlar, händer och knän.

Syftet med projektet är att öka kunskapen kring renskötarnas villkor och tillsammans arbeta fram förslag på hur arbetsförhållandena kan bli bättre.

Forskarna anser att det finns mer att göra för att förbättra arbetsmiljön bland renskötarna. Många saknar tillgång till kompetensutveckling. Kunskaper om renskötsel är i regel baserad på en muntlig tradition vilket gör att det saknas systematisk granskning av om nuvarande arbetssätt är det bästa.

Det finns heller ingen ledarskapsroll inom säkerhetsfrågor. Forskarna konstaterar också att de svenska myndigheterna borde arbeta för att stärka renskötarna i sitt arbete och ge dem möjlighet att utveckla sin näring.

Renskötarna som deltagit i studien kunde dela med sig av råd till varandra. Några saker som kom upp var att förbättra sin utrustning och att skapa ett system för mentorskap för unga samer i samebyn.

Rapporten från projektet heter ”Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet bland renskötare i svenska Sapmí” och kan läsas här.

Fotnot: Bilden är licenserad av CC-BY 2.0 via Wikimedia Commons.