Med medlemmarnas berättelser i bagaget beger sig i dag Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund till riksdagen. Hon är klar över vad det är som behövs på de förlossningsavdelningar i landet där medlemmarna beskriver sommaren som en katastrof:

– Det är bemanningen som är för dålig. Det är där det landar och då handlar det sist om att det skulle behöva skjutas till mer pengar, säger Lenita Granlund.

Det var när läget var som mest akut på förlossningsavdelningarna under sommaren som socialminister Lena Hallengren (S) aviserade att hon skulle kalla till sig berörda fackförbund, myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting för att få en samlad bild av förlossningsvården. I dag är det dags.

Vad tar du med dig till mötet med Hallengren?

– Vi har gjort en kartläggning bland medlemmarna om hur sommaren har sett ut. Skalan går från ganska okej till att den har varit en katastrof. Där det varit som värst beskriver de överbeläggningar, underbemanning och mycket övertid vilket gett en dålig arbetsmiljö som har lett till en hel del sjukskrivningar, säger Lenita Granlund. 

Vad behöver göras?

– Utifrån medlemmarnas berättelser handlar mycket egentligen om hur man planerar verksamheten. Tar man in tillräckligt många vikarier, är de tillräckligt yrkesvana och får de tillräcklig introduktion? Det är där det brister på många håll. 

Hur ser det ut med bemanningen?

– Vi behöver fortsätta diskussionen om bemanningen är tillräcklig. Det är där man måste titta och fokusera. Och utifrån bristen på barnmorskor också diskutera om det finns tillräckligt många undersköterskor inom förlossningsvården. Det handlar om pengar till syvende och sist. 

Lenita Granlund vill dessutom lyfta förlossningsfrågan till att också handla om välfärd och jämställdhet.

– Ur ett jämställdhetsperspektiv är det en viktig fråga för kvinnor – att man känner sig trygg i det som ska komma. Det är inte okej att som man gör i dag skicka födande mammor runt i landet för att det är fullt. Förlossningsvården måste vara trygg och säker – det handlar om att ha en fungerande välfärd, medlemmarnas arbetsmiljö och att de som kvinnor är trygga när de ska föda barn.