Forskarna undersökte hur pigga folk kände sig. De ställde frågan återkommande under åtta år. 

Det visade sig att alla åldersgrupper kände sig piggare ju äldre de blev.

– Ju äldre man blir, desto mer återhämtad blir man av sömnen, säger Torbjörn Åkerstedt.

Forskarna såg också ett samband mellan sömn och arbets­belastning. Alla undersökta ålders­grupper upplevde att både den psykiska och fysiska arbetsbelastningen minskade med åren. Det gällde såväl arbetare som tjänstemän.

Torbjörn Åkerstedt tror att jobbet känns lättare med åren eftersom man får större erfarenhet:

– Man kan inte skilja på erfarenhet och åldrande.

Tidigare studier har visat att äldre har sämre sömnkvalitet än yngre. De vaknar fler gånger under natten och har mindre andel djupsömn. Trots det får de tydligen den sömn de behöver.

– Det är helt klart att de äldre sover sämre, men fortfarande är de piggare, säger Torbjörn Åkerstedt.

Äldre klarar också av en natts sömnbrist bättre än yngre.

– De yngre blir jätteledsna och jättetrötta, säger Torbjörn Åkerstedt.

Piggheten ökade mest i äldsta ålders­gruppen, där några gick i pension under mätperioden.

– När man pensioneras blir man väldigt mycket piggare och fräschare. Så egentligen borde alla pensioneras, säger Torbjörn Åkerstedt.

Om studien

Studien är gjord vid Stockholms universitet. 5 300 människor mellan 18 och 68 år fick svara på frågor vid fem tillfällen under åtta år.