Yrkesbevisen inom trädgårdsarbete har funnits sedan 1985. Det är TCYK, Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté, där bland annat Kommunal ingår, som ligger bakom dem.

Trädgårdsbranschen har svårt att hitta utbildad personal och många parkarbetare saknar därför formell utbildning. 

– Man kan ha sommarjobbat på kyrkogård och kommer in i yrket och blir duktig. Dem har vi inte riktigt lyckats fånga upp, säger Lennart Wahlstedt som sitter i TCYK.

Därför har TCYK tillsammans med Nordiskt valideringsforum tagit fram en ny metod för validering. Genom ett lärlingssystem ska den anställda få handledning på sin arbetsplats och sedan validera kunskapen utan att någon skola är inblandad. I dag finns 30 handledare i landet, vid årsskiftet ska det finnas 50–100. 

Yrkesbevis 1 är det vanligaste yrkesbeviset och innebär skötsel och förvaltning av utemiljö. Nu finns även ett lägre steg som kallas Utemiljö bas och vänder sig främst till nyanlända.

Upphandlingsmyndigheten har lagt till utemiljöskötsel på sin lista över yrken där det finns risk för oskäliga arbetsvillkor. 

Med tydligare kompetenskrav vid upphandling kan man motverka oseriösa aktörer, säger Lennart Wahlstedt, som till yrket är ansvarig för utbildning och kompetens på det kommunala bostadsbolaget Poseidon i Göteborg. Poseidon kräver i  dag att 80 procent av både inhyrd och egen personal har Yrkesbevis 1.