Många personliga assistenter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor har bevittnat olyckor som inträffat hos brukare i deras boenden. Sex av tio har varit med om en olycka de senaste 18 månaderna. Det visar en studie som är gjord av Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, som är publicerad i tidskriften Facilities.

De har genomfört en enkätundersökning bland 832 personer inom de tre yrkesgrupperna om olyckor, skador och risker i hem- och boendemiljö.

Det vanligaste stället att råka ut för en olycka är på toaletten och sovrummet. En av slutsatserna i studien är att det är viktigt att se över hur de här rummen planeras vid nybyggnationer.

För att förebygga olyckor och skador borde bland annat personliga assistenters erfarenheter tas tillvara. Det skulle också kunna göra arbetsmiljön för dem själva säkrare.

Studien visar också att hälften av de tillfrågade inte fått någon vidareutbildning de senaste 36 månaderna.

Fotnot: Studien heter ”Professional voices on risk and accidents in home care – a Swedish survey study”.