Undersköterskeupproret startades våras och i augusti överlämnade initiativtagarna Marie Wiberg och Jenny Klingstam en namninsamling med krav på bättre villkor till socialminister Lena Hallengren. Därefter genomfördes en manifestation på Mynttorget i Stockholm.

Nu planerar undersköterskor i Västra Götaland att genomföra en liknande manifestation i Göteborg den 4 november. En av de drivande bakom Facebookgruppen ”Undersköterskeupproret i Västra Götaland” är Silvana Vretoska. Till vardags arbetar hon i hemtjänsten i Göteborgsstadsdelen Frölunda.

– Vi har samma problem i hela Västra Götaland: underbemanning, minutstyrda scheman och planeringsverktyget Plugo, säger Silvana Vretoska.

Hon säger att många anställda går på knäna.

– Våra politiker måste inse att det behövs mer pengar till äldreomsorgen. Vårt yrke behöver bli attraktivt och att folk vill stanna kvar. Jag har förlorat jättemånga kolleger som varit jäkligt bra. Jag blir ledsen när jag tänker på det.

Det finns en gräns för vad anställda i äldreomsorgen orkar med och den gränsen är passerad menar Silvana Vretoska.

– När jag tittar på budgeten för nästa år så undrar jag var satsningen på välfärden är. Var finns vi vårdbiträden, undersköterskor och mentalskötare någonstans. När tänker politikerna öppna ögonen och inse att nu får ni satsa på oss. Nu får det vara nog. De måste inse att snart finns inte ens vi kvar. Vem kommer att vårda våra politiker när de blir sjuka. 

Manifestationen i Göteborg startar med ett fackeltåg och sedan kommer namnunderskrifter lämnas över till politiker.

– Vi vill nå ut till så många som möjligt. Jag hoppas att inte bara vårdbiträden och undersköterskor kommer, utan även andra som stöttar vårt syfte.