Det är fyra modiga kvinnor som besöker Kommunal för att prata om hushållsanställdas villkor och möjligheten att förbättra dem. De representerar den internationella sammanslutningen för hushållsarbetarnas fackföreningar över hela världen; IDWF (International Domestic Workers Federation).

Alla har varit med om att starta och bygga upp fackföreningar i sina hemländer. Nellie Kahua kommer från Namibia säger att det är ett hårt arbete som fortfarande pågår.

– Vi är det första facket startat av kvinnor för kvinnor i Namibia, förklarar hon engagerat och berättar att det varit svårt till och med att få fackföreningsrörelsen att lyssna på hushållsarbetarna eftersom männen många gånger knappt erkänt deras arbete som yrke.

Hon är inte den enda av de fyra som har den erfarenheten. Myrtle Witbooi från Sydafrika, Nalini Nayak från Indien och Elizabeth Tang från Hong Kong nickar alla igenkännande när Nellie berättar. De har också kämpat hårt för att kunna organisera yrkesgruppen i sina hemländer och alla kämpar fortfarande hårt för att se till att arbetsvillkoren för dem blir bättre.

En viktig del i arbetet pågår på ett internationellt plan för att få fler länder att ratificera ILO:s konvention 189 som handlar om arbetsvillkor för yrkesgruppen. Elizabeth Tang säger att det betyder mycket att Sverige förra året tog beslut om att göra det.

– Även om Sverige har bättre arbetsmarknadslagstiftning än det som står i konventionen så är det ett stöd. Det blir ett moralisk tryck på länder som inte gjort det. Ju fler länder som gör det desto svårare blir det att inte göra det, säger hon.

Kommunal är via Olof Palme International center med i ett projekt som stöttar IDWFs arbete att få ännu fler länder att anta konventionen men också att på andra sätt stärka arbetarkvinnorna i sektorn. Nalini Navak tror att det kommer ta lång tid innan hennes hemland är ett av dem som går med.

– Vi är inte riktigt där än i Indien. Därför är det så viktigt med trycket utifrån och stödet för kvinnorna.

Myrtle Witbooi menar att stödet är viktigt på andra sätt också.

– Sydafrika har antagit konventionen och vi har stora lagliga rättigheter, men det är inte alltid de följs. Därför är utbildning av hushållsarbetarna viktigt. Vi som arbetar måste veta vad vi har rätt till för att kunna kräva det.

Konvention 189

  • Är framförhandlad i ILO (som står för International Labour Organization och är FN:s organ för arbetslivsfrågor).
  • Handlar om hushållsarbetares arbetsvillkor och rättigheter på arbetsmarknaden.
  • 29 av världens länder har förbundit sig att följa den i sin lagstiftning.
  • Sveriges riksdag tog sitt beslut om det 2018 och den 4 april 2020 ska det vara genomfört.