Det visar en enkät som Kommunal har gjort med 2000 arbetsplatsombud på äldreboenden, hemtjänst och daglig verksamhet runt om i landet.

– Detta är en rejäl larmsignal till de som nu förhandlar om Sveriges budget, säger ordförande Tobias Baudin till tidningen Expressen

En tredjedel av ombuden säger att bemanningen varit sämre än förra sommaren och en av fyra uppger att arbetsgivaren inte lyckats anställa de vikarier som hade behövts.

Hur upplever du att bemanningen varit på arbetsplatsen under juni-augusti i år?

Kommunalarbetarens granskning visade för ett drygt år sedan att personalbristen i äldreomsorgen gör att arbetsgivare ser mellan fingrarna och anställer personer som inte kan tillräckligt bra svenska

Att det är ett stort problem bekräftas nu i Kommunals rapport.  
Arbetsplatsombuden uppger att vikariernas bristande språkkunskaper leder till kommunikationssvårigheter med brukare och kollegor, men också att vikarierna har svårt att följa instruktioner och att sköta dokumentation.

– Man behöver självklart kunna det svenska språket om man ska jobba med människor, säger Tobias Baudin till Expressen.

23 procent av arbetsplatsombuden uppger att inga av de vikarier som anställts har haft någon utbildning i vård och omsorg och många har inte fått tillräckligt med introduktion.

Har sommarvikarierna haft tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna utföra sina arbetsuppgifter?

Socialminister Lena Hallengren säger till Expressen att hon vet att äldreomsorgen behöver mer resurser, men skyller samtidigt på kommunerna som hon anser inte har prioriterat äldreomsorgen. Men Kommunals ordförande Tobias Baudin anser att det är regeringen som behöver prioritera. 

– Behöver vi ett friår och en familjevecka, eller ska vi satsa på välfärden?, säger han till Expressen.

Trots den pressade situationen uppger nio av tio arbetsplatsombud att personalen kunnat ta ut sin planerade semester.