Gertten sätter ljuset på den globala bostadskrisen som uppstått när investerare köper upp fastigheter, ofta i fattigare områden, och höjer hyrorna så att människor inte har råd att bo kvar. Vi får följa FN:s utsända i bostadsfrågor, Leilani Farha, som kämpar för att bostäder ska ses som en mänsklig rättighet. 

En viktig film som ställer den grundläggande frågan om vem staden är till för, men som ibland blir lite fragmentarisk när den hoppar mellan människor och miljöer.