– Våra medlemmar får välja mellan pest eller kolera, säger Mari Yrjälä Svensson, ordförande i vård- och omsorgssektionen i Jönköping, till Jönköpings-Posten.

Hon syftar på den nya schemaläggningen, som är ett led i övergången till heltid som norm. En konsekvens är att anställda ska välja mellan jobb varannan helg eller delad tur var femte helg.

En annan konsekvens, enligt kommunen, är att arbetspassen blir mer jämnt fördelade över tid.

– Forskningen visar att det är bättre att jobba med en jämnare belastning över tid. Så har vi inte arbetat traditionellt, utan det har varit koncentrerade arbetsperioder följda av lediga dagar, säger HR-chefen Lena Pettersson.

Fackordföranden Mari Yrjälä Svensson säger till Jönköpings-Posten att medlemmarna känner sig överkörda.

– Om målet med schemaläggningen är heltid som norm för att få mer personal men personal ändå slutar, då är alla förlorare, säger hon.

Sista ordet verkar inte sagt. Det pågår fortfarande möten mellan fack och arbetsgivare för att om möjligt lösa situationen.

– Vi försöker få till ett bra samarbete med Kommunal kring vilka frågor vi behöver jobba med. Vi är överens om målet men inte vägen, säger HR-chefen Lena Pettersson.