Tidningen har granskat antalet så kallade 6:6a-anmälningar som kommit in till Arbetsmiljöverket det första halvåret i år. Det rör sig om nästan lika många som normalt kom in under hela förra året.

Om det fortsätter i samma takt kommer det röra sig om cirka 70 stycken när året är slut – nästan en fördubbling.

De flesta av anmälningarna kommer enligt Dagens Medicin från somatiska slutenvårdsavdelningar och handlar om allt från organisatoriska brister och lokaler till psykosocial arbetsmiljö. Enligt Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket, är det överbeläggningar som står för ökningen av antalet ärenden.

– Problemet har ändrat karaktär något. För några år sedan hade man för många patienter kvar på avdelningarna, som man inte kunde vårda på ett ergonomiskt korrekt sätt. Det problemet kvarstår, men nu handlar det också om att patienter blir kvar på akuten, säger Peter Burman till Dagens Medicin

Han säger också att det är sjuksköterskebristen som leder till stängda vårdplatser. 

– Det här skapar en ohållbar situation för personalen. Vi vet att det leder till att det blir svårare att samarbeta och det finns en oro hos personalen för att göra fel som drabbar patienterna, säger Peter Burman till Dagens Medicin.

6:6a

  • 6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst. Detta enligt Arbetsmiljölagens sjätte kapitel, paragraf 6a.
  • 6:6a är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbets-givaren löser arbetsmiljöproblemet.