Jag arbetar kommunalt inom hemtjänsten. På ett arbetspass som tidigare låg mellan 14.00 och 22.00 lades det på 30 minuter i ett första steg och ytterligare 30 minuter i ett andra steg. Passet ligger nu alltså mellan 14.00 och 23.00. Tidigare hade vi under passet 14.00-22.00 och sedermera 14.00-22.30 haft 30 minuters rast mellan 16.30 och 17.00 Nu har denna rast flyttats till 19.00 -19.30.

Vi har väl rast med tidsavdrag? På grund av att rasten flyttats till senare tidpunkt förlorar vi enligt kollegerna ob-tillägg på kvällen. Den här ändringen gör det alltså billigare för arbetsgivaren. Kolleger säger också att de vill ha sin rast innan det blir ob-tillägg på kvällen.

Stämmer det att vi får tidsavdrag för raster och är det okej att det blir än mindre i lönekuvertet då rast senareläggs?

/ Kommunalare i hemtjänst

Jonas Nilsson ombudsman på Kommunal
SVAR: Enligt arbetstidslagen ska rast förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än fem timmar i följd. För er innebär detta att arbetsgivaren måste förlägga en rast under ert arbetspass och att den tidsmässigt måste placeras så att ni som arbetstagare inte utför arbete mer än fem timmar i följd. 

Med rast menas ett sådant avbrott i arbetet att arbetstagaren inte är skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen. Det får till följd att varken lön eller eventuell ob-ersättning betalas ut under den tiden.  Arbetsgivaren äger rätten att leda och fördela arbetet och får då bestämma när rasten ska förläggas utifrån verksamhetens behov och aktuell lagstiftning eller reglering i kollektivavtal. 

Enligt arbetstidslagen finns inget som hindrar att rasten förläggs exempelvis mellan 17.30 och 18.00, vilket skulle innebära att ob-ersättning betalas ut för hela kvällen. Jag råder er att ta en dialog med arbetsgivaren om ni kan få en sådan schemaändring och om ändringen är möjlig utifrån verksamhetens behov. Ni kan också vända er till ert lokala Kommunal för rådgivning kring frågan.