– I samband med att Kommunal tog fram sitt dokument för arbetsmiljöstrategin så bestämde vi att vi skulle göra en regelbunden undersökning vartannat år. Ett av huvudsyftena med arbetsmiljöstrategin är att stötta och stärka skyddsombuden, säger Yeshi Wondmeneh.

Ska enkäten gå ut till alla skyddsombud?

– Ja det är en totalundersökning. Till alla 22 000 skyddsombud i alla våra branscher.

När skickas undersökningen ut?

– Under oktober månad. Vi håller på nu och försöker hitta testpersoner. Vi vil testa på ungefär 20 olika skyddsombud från olika yrken.

Vad förväntar ni er att få ut av detta?

– Vi kommer att skriva en rapport. Och samtidigt vill vi utvärdera Kommunals strategiarbete och vi vill utvärdera oss själva. Vi vill veta om skyddsombuden får det stöd och den stöttning som de ska få av Kommunal.

Så det blir en temperaturmätare på hur Kommunal sköter sitt arbetsmiljöarbete?

– Absolut det är ett av syftena. Det andra syftet är att se hur de mår i sin roll, om de får stöd av sina kollegor. Om de får stöd av cheferna, och stöd från arbetsgivaren. Och hur de bedömer arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.