Har du nånsin funderat över ålfrågan? Även om du inte har gjort det, lär du börja när du läst Patrik Svenssons underhållande, tankeväckande och kunskapsrika faktaroman.

Vartannat kapitel handlar om ålens historia, eller rättare sagt, historien om människans fascination och kartläggande av den hala, mystiska ålen. Det varvas med författarens egen historia om hur han och pappan brukad fiska ål nere vid ån i barndomen.

”Ålevangeliet” av Patrik Svensson.

Trots att så många män och kvinnor, bland dem Aristoteles, Sigmund Freud och Rachel Carson, ägnat sig åt ålforskning har ännu ingen sett en ål i Sargassohavet. Ändå tror man sig veta med en stor portion säkerhet att de europeiska ålarna föds just där.

Denna kunskap är dock inte mer än cirka 100 år gammal. Ålens förmåga att hålla sig undan människans vetgirighet är det som författaren tar fasta på och utvecklar och resonerar kring. Lärorik läsning med en fin skildring av en far-son-relation på köpet.