Också chefer och sakkunniga upplever oftare engagemang i sina arbeten an andra. Kvinnor oftare än män, och skillnaden förklaras inte bara av skillnader i bransch.

Undersökningen är gjord av finska Arbetshälsoinstitutet och belgiska universitetet KU Leuven och ingår i en större europeisk undersökning om arbetsvillkor som genomförs vart femte år.

Det som bidrar till arbetsengagemang är bland annat att jobbet är utvecklande, mångsidigt och självständigt samt att det finns bra ledarskap och gott arbetsklimat.

Vårdanställda och lärare kan uppleva sina jobb som tunga och slitsamma, men trots det uppleva att arbetets betydelse väger tyngre.

Att uppleva engagemang i arbetet har ett positivt samband med både hälsa, prestation och företagets ekonomiska framgång.

– Nyttan av arbetsengagemang är obestridlig, och därför lönar det sig för organisationerna att fästa uppmärksamhet vid de resursfaktorer i arbetet som bidrar till att höja arbetsengagemanget. Detta har stor betydelse, särskilt i yrken på lägre utbildningsnivå och bland visstidsanställda, där undersökningen visar att förekomsten av arbetsengagemang är mindre än genomsnittet, säger professor Jari Hakanen vid Arbetshälsoinstitutet i ett pressmeddelande.

Fast anställning, heltidsarbete och hög utbildningsnivå var faktorer som bidrog till större arbetsengagemang.