Var människor bor har betydelse för bland annat pendlingstider mellan hem och jobb.

I rapporten har Elisabeth Lindgren Åsbrink tittat på tio olika yrkeskategorier i Sveriges tre storstadsregioner. Ena hälften är yrken med höga löner eller med högt kulturellt kapital såsom vd:ar, läkare och journalister. Andra hälften är låglöneyrken såsom bussförare, vårdbiträden och städare.

Rapporten visar att dessa yrkeskategorier ganska sällan bor blandat i kommunerna. I stället är många kommuner överrepresenterade av människor med antingen högavlönade eller lågavlönade yrken. Städare är kraftigt överrepresenterade i exempelvis Botkyrka medan vd:ar är kraftigt överrepresenterade i Danderyd.

Rapporten tar också upp att välbärgade kommuner som Danderyd är beroende av att exempelvis städare och vårdbiträden utför arbete i kommunen, men att de personerna sällan bor i kommunen.

”Och aldrig mötas de två” är en delrapport i LO:s jämlikhetsutredning. Syftet med den är att beskriva de växande klyftorna i samhället.