I pastoratet har bland annat förekommit dåligt fungerande psykosocial arbetsmiljö, påstådd vuxenmobbning och stölder från kyrkan, skriver Folkbladet Västerbotten. Pastoratet bildades 2014 och har sedan dess haft olika problem med den psykosociala arbetsmiljön.

Nu har Kommunals skyddsombud anmält arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket genom en så kallas 6:6a-anmälan. Ann-Louise Åkerström, ombudsman på Kommunal Västerbotten, säger till Kommunalarbetaren att pastoratet är en sammanslagning av flera församlingar och utgörs av ett stort geografiskt område.

– Man har inte sett till i pastoratet att ha en struktur som är lika överallt. Man har gjort lite som man tidigare gjort i församlingen. Det är lite ”vi och de” och inslag av syndabockskultur. Vi har tappat förtroendevalda på grund av det här.

Arbetsgivaren beställde en kartläggning av arbetsmiljön genom Previa 2018, men sedan har arbetet inte fortsatt så konkret som skyddsombuden önskat, säger hon. Det de tryckt på är den psykosociala arbetsmiljön och behovet av en handlingsplan utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö.

– De vill ha mer struktur för att minska risken för ryktesspridning, bristande tillit och trygghet. Det har tagit en mängd olika uttryck, sjukskrivningar och en kränkningsanmälan finns också. Det de tar upp i 6:6a-anmälan är sådant de tryckt på tidigare så det är inte nytt för arbetsgivaren.

Detta är en 6:6a-anmälan

6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst.

Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser arbetsmiljöproblemet.