Den så kallades föreskriften för organisatorisk och social arbetsmiljö, Osa, som infördes i mars 2016 har lett till att fler anmäler dåliga arbetsmiljö. Det är främst kvinnor och skyddsombud från Kommunal anmäler, visar en kartläggning som Maria Steinberg, lektor i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet, gjort och som tidningen Arbetarskydd skrivit om.

70 procent av alla skyddsombud som gjorde 6:6a-amälningar som Maria Steinberg kartlagt gjordes av kvinnor. För 15 år sedan när Osa-föreskriften inte fanns var det flest män som anmälde.

– Äntligen har vi fått en föreskrift som gynnar kvinnor och skyddar dem, säger Maria Steinberg till Arbetarskydd.

De arbetsmiljöproblem som anmäls handlar bland annat om arbetsbelastning, samarbetsproblem, trakasserier och arbetstider.

– Min uppfattning är att föreskriften har fått en stor pedagogisk och rättslig betydelse. Det blir lättare för personalavdelningar, skyddsombud och Arbetsmiljöverket att ställa krav när problemen har fått en annan legitimitet, säger hon.

Fakta

84 skyddsombud har varit med i kartläggningen. Flest anmälningar kom från skyddsombud inom Kommunal, 28 stycken av totalt 59.

6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst.

Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser arbetsmiljöproblemet.