Malmö stad har valt att inte införa LOV, lagen om valfrihet, och erbjuder därför endast hemtjänst i kommunal regi. P4 Malmöhus berättade nyligen om att en del anhöriga, oklart hur många, inte tycker att hemtjänsten fungerar bra och därför börjat anlita svart hemtjänst.
– Min mamma behandlades väldigt illa av Malmö stads hemtjänst. Jag fick höra av vänner som anlitade hemtjänst svart att det var en bra lösning, säger en dotter till P4.

De här uppgifterna har fått Kommunal i Malmö att reagera.
– Jag blev arg. Jag känner att om man som anhörig börjar anlita svart hemtjänst, då har man misslyckats som arbetsgivare. Jag kände också lite att det var en kränkning mot all vår vårdpersonal som gör ett fantastiskt jobb utan stora resurser, säger Olga Krivtsova, facklig företrädare för Malmö sektion 4 och undersköterska.

På vilket sätt menar du att det är ett misslyckande för arbetsgivaren?
– Det arbetet vi utför är totalt beroende av hur arbetsgivaren förlägger vårt arbete, kring resurser och bemanning. Vi utför vårt arbete så bra vi kan. Man kanske inte kan utföra det i toppskick alla gånger. Det är mycket stress och brist på personal, framför allt vikarier på sommaren. Många blir sjuka av den här stressen. Man kompetenshöjer inte personaler utifrån de behov som uppstår. Vi går hem till många multisjuka och vi får inte den fortbildningen som krävs, säger Olga Krivtsova.

Vad tycker Kommunal att arbetsgivaren ska göra i nuläget?
– Vi har påpekat bristerna och haft dialog många gånger. Vi behöver rätt bemanning och kompetenshöja våra medlemmar och savskaffa minutstyrda scheman.

Kommunal har också reagerat på att en moderat politiker i hälsa, vård- och omsorgsnämnden sagt till P4 Malmöhus att han inte är förvånad över att anhöriga anlitat svart hemtjänst. Moderaterna, som sitter i opposition, vill att Malmö ska införa LOV.
– Det är allvarligt att han som politiker inte är förvånad över att man tar till medel som man egentligen ska kämpa emot. Svart arbetskraft ska inte finnas.

Olga Krivtsova anser att Malmö stad behöver ta sig en ordentlig funderare över hur de ska agera för att svart hemtjänst inte ska sprida sig.
– Vi har påtalat brister många gånger. Nu kommer anhöriga och berättar att de är missnöjda. Malmö måste lyssna på någon part. Om inte Kommunal så anhöriga eller brukare.

Om Kommunal kommer att kalla till något möte med arbetsgivaren Malmö stad är för tidigt att säga, säger Olga Krivtsova.

Åsa Ollerstam Lundh är avdelningschef för ordinärt boende i Malmö och säger till KA att man inte sedan tidigare kände till uppgifter om svart hemtjänst.
– Det är väldigt sorgligt om man upplever att man behöver göra så för att vi inte har visat gehör för vad det nu kan vara och att vi inte har kunnat komma fram till något gemensamt. Vår ambition är ju att det ska fungera.

Hon håller med Olga Krivtsova om att det är ett misslyckande.
– Ja, det måste vi ju se det som. Om det är så att man inte upplever att det vi gör är tillräckligt bra och inte känner sig trygg är det inte bra.

Kommunal säger att de påtalat brister för arbetsgivaren men inte fått så mycket gehör. Vad har du för kommentar till det?
– Vi gör många olika saker för att komma till rätta med saker. Vi håller på att införa resursgrupper, vilket innebär att vi överanställer. Om vi har en grupp på fyra hemtjänstgrupper så har vi en grupp överanställda som är de som först går in som vikarier. Det blir enklare, tryggare och säkrare både för de som arbetar och de som vi är till för. Vi jobbar också med delaktighet för medarbetarna. De får till exempel lägga scheman tillsammans med brukaren.

Vad som händer framöver är just nu oklart. Vi vet inte hur utbrett det är. Just det här fallet (som P4 Malmöhus rapporterat om) är ett speciellt fall. Det är semestertider, vi lär ju diskutera det framöver, säger Åsa Ollerstam Lundh