Som fackliga företrädare har vi haft ångest inför sommaren. Vi minns förra årets sommar med underbemanning, dubbla pass och tysta krav på att vara tillgänglig för att täcka luckor i schemat för att inte ”svika arbetskamrater eller patienter”.

Inför planeringen med vikarier i år fick vi reda på att det var under kontroll, men det är långt därifrån. Kontrollen finns inte.

Vi anser att arbetsgivaren på Södertälje sjukhus bara har räknat huvuden när de anställt vikarier som ska täcka upp för oss undersköterskor, vikarier som inte har kompetensen att utföra de arbetsuppgifter som förväntas av en undersköterska. Det gör att de undersköterskor som jobbar får det ännu tyngre under arbetspassen, de är rädda för att missa något och att patienterna ska bli lidande.

Inför sommaren ville arbetsgivaren ha ett kollektivavtal gällande extrapassersättning. Tyvärr såg inte arbetsgivaren på samma sätt som Kommunal, det vill säga att om det uppkommer luckor på en arbetsplats så ska alla få tillgång till avtalet. Här ville arbetsgivaren bara att några få avdelningar skulle få det. Nu skrev arbetsgivaren in i avtalet att verksamhetschefen ska aktivera avtalet om läget förvärras men vi uppfattar inte att det sker i den omfattningen som det borde ske.

I dag förekommer det listor med luckor i personalrummet. Ett exempel på akutmottagningen är 13 planerade luckor under juli månad, i augusti är det 10 planerade luckor. Och det är en avdelning som gått ut med att man har en god planering inför sommaren. Vi får signaler från fler avdelningar att personalen går på knäna. Tyvärr är det inte heller en nyhet, arbetsgivaren har planerat från samma koncept som gjorts tidigare år och tillåter arbetstagarna att få dåligt samvete om de inte ställer upp och täcker luckor, både de planerade och de akuta som alltid dyker upp.

Varför kommer inte arbetsgivaren med förbättringar eller har dialog med oss och frågar om vi har förslag?

Vi har sett under en längre tid att det blivit svårare och svårare att rekrytera undersköterskor till sjukhuset med akutvårdserfarenhet. Vi undrar när arbetsgivaren ska ta tag i att bli en attraktiv arbetsgivare som ger en anständig lön, förbättrar arbetsmiljön, kompetensutveckling och schysta arbetstider?

Vi behöver få åtgärder nu och en plan för framtiden.