Det var den 30 april som tingsrättens domar mot brukaren och arbetsgivaren som vi har valt att kalla Jonas kom. Åtta av hans före detta personliga assistenter hade stämt honom för att ha blivit utan lön och andra ersättningar. Tingsrätten dömde Jonas att betala totalt över 200 000 kronor i uteblivna löner, ersättningar och skadestånd till de åtta assistenterna – samt att stå för deras rättegångskostnader på över 800 000 kronor. 

Jonas överklagade domarna. I onsdags kom beskedet från Arbetsdomstolen, AD, att de inte meddelar prövningstillstånd och att domarna därmed står fast.

– Det måste ju finnas ett skäl till att de ska göra det och jag kan inte se vad de skulle kunna ha hittat för skäl, så jag är inte särskilt förvånad, säger Mattias af Malmborg, jurist på LO-TCO Rättsskydd, som företräder de personliga assistenterna för Kommunals räkning.

I slutet på juni beslutade Stockholms tingsrätt också att Jonas försätts i konkurs. Han har sammantaget miljontals kronor i skulder, dels till sina före detta anställda men också till Skatteverket, eftersom han inte betalat in skatter och arbetsgivaravgifter. Genom att han är försatt i konkurs går det nu att ansöka hos konkursförvaltaren om att få ut pengar via den statliga lönegarantin.

Men lönegarantin täcker bara en del av de pengar som Jonas är skyldig sina före detta anställda – till exempel omfattas inte skadestånd av lönegarantin. Gränserna för hur långt tillbaka man kan kräva lönegaranti är också snäva, så det kan vara för sent för flera av de personliga assistenterna. Det som inte täcks av lönegarantin kommer LO-TCO Rättsskydd kräva från konkursboet.

Jonas bor i en bostadsrätt på en dyr adress i Stockholm. Han har dock skänkt bort 90 procent av värdet på bostadsrätten till sin flickvän, vilket gjort att Kronofogden inte kunnat mäta ut den. Men det kan finnas en möjlighet att begära så kallad återvinning av bostadsrätten, om man kan visa att det har drabbat de som ska ha pengar att den skänkts bort. Mattias af Malmborg säger att han kommer att begära återvinning om inte Skatteverket hinner före.

Konkursärendet kan dock dra ut på tiden, eftersom Jonas har överklagat också det. Nu är det upp till hovrätten om de ska meddela prövningstillstånd för att ta upp ärendet eller inte. Enligt Mattias af Malmborg skulle lönegarantiprocessen kunna fortsätta ändå, men det beror på hur snabb konkursförvaltaren är. 

– Om det är så att hovrätten skulle meddela prövningstillstånd och inhibition (att beslutet inte gäller i väntan på hovrättens dom), så innebär det att fordran inte har vunnit laga kraft. Då kan vi ju inte säga att vi har den här fordran på honom och det skulle innebära att vi inte kan ansöka om lönegaranti och få ut något ur konkursboet i övrigt, säger Mattias af Malmborg. 

I juni kunde KA berätta att Försäkringskassan i ett unikt beslut har beslutat att Jonas inte ska få ha hand om assistansersättningen själv. Från och med 1 juni betalas den ut till Stockholms stad och inte till honom, vilket borde innebära att de som i dag jobbar hos honom får sina löner, under förutsättning att han har rapporterat korrekt till Försäkringskassan. Kommunal har inte kontakt med några som arbetar där just nu, de brukar komma till facket efter att de har slutat, och vet därför inte hur det har fungerat hittills. 

KA har många gånger de senaste tre åren skrivit om Jonas. Förutom att ha struntat i att betala löner till en stor del av sina anställda, har samtliga vi varit i kontakt med också vittnat om en hemsk arbetsmiljö full av kränkningar. Totalt har över 50 personer hört av sig till Kommunal genom åren efter att ha råkat illa ut. 33 av fallen har gått till domstol, och i samtliga fall har tingsrätten gått på assistenternas linje. Det finns sannolikt ett stort mörkertal av personliga assistenter som har råkat illa ut men inte vänt sig till Kommunal. 

Jonas heter egentligen något annat.