Jag jobbar sedan flera år i köket på en kommunal skola. Vi har 420 lunchelever och 60 anställda som ska äta, plus 150 mellanmåls­elever och 40 frukost­elever. Finns det regler om hur många arbetstimmar som behövs för att klara detta arbete?

Vi har alltid varit fyra person­al som sammanlagt jobbat 32 timmar om dagen, men nu har chefen dragit ner arbetstid­en med åtta timmar sedan en anställd sagt upp sig. Är det okej att göra så utan att själva arbetsvolymen minskat?

Har Kommunal någon uppfattning om hur många arbetstimmar som behövs för att klara detta arbete?

/ Mycket tacksam för svar

Per Svensson ombudsman på Kommunal
SVAR: Det finns ingen regel om hur många arbetstimmar som behövs för att klara den volym med jobb du beskriver. Men vad jag förstår av din fråga har er arbetsbelastning ökat, vilket lett till en försämrad arbetsmiljö. Innan arbetsgivaren gör förändringen ska man ha gjort en riskbedömning om bemanningen. Är den inte är tillräcklig eller korrekt för att möta kraven i arbetet ska ni ta kontakt med ert skyddsombud på arbetsplatsen.

Skyddsombudet kan då påtala arbetsmiljöproblemet med chefen. Om chefen inte kan eller vill åtgärda problemet ska skyddsombudet begära en undersökning eller åtgärd med stöd av arbetsmiljölagen. Finns det inget skyddsombud på din ­arbetsplats, ta kontakt med ert lokala Kommunal för att få hjälp.